Pfo - Ruimtelijke ordening

HOME  |  Pfo - Ruimtelijke ordening

Pfo - Ruimtelijke ordening

Het portefeuillehoudersoverleg Ruimtelijke ordening houdt zich bezig met ruimtelijke ordening, wonen, duurzaamheid, water en Wabo. Het Pfo is gericht op afstemming (provinciale vereiste), informatie- en kennisuitwisseling wat betreft ruimtelijke ontwikkelingen. Daarnaast worden gezamenlijke reacties opgesteld op ruimtelijke visies en plannen van hogere overheden, en worden de ruimtelijke aspecten, die binnen de hieronder genoemde programma’s vallen, behandeld. De uitwerking van de gebiedsvisie wordt binnen RO, waar nodig, gecoördineerd, waarbij de regie voor uitwerking van de visie op de Noordrand als afzonderlijke gebiedsgerichte opgave is benoemd.

Voortgangsberichten

Het laatste nieuws omtrent de programma's en thema's leest u in de voortgangsberichten.

Contact

Voor vragen kunt u contact opnemen met Eric de Bruijn, secretaris van het Pfo. 
T: 06 - 41564838
E: e.debruijn@nissewaard.nl

 

Andre Schoon

Schoon
contactgegevens en taken Andre Schoon
FunctieVoorzitter
Adresgemeente Brielle
E-mailadresa.schoon@brielle.nl

Dick Verbeek

Verbeek
contactgegevens en taken Dick Verbeek
FunctieLid
Adresgemeente Brielle
E-mailadresd.verbeek@brielle.nl

Peter Hofman

Hofman
contactgegevens en taken Peter Hofman
FunctieLid
Adresgemeente Hellevoetsluis
E-mailadresp.hofman@hellevoetsluis.nl

Hans van Lith

van Lith
contactgegevens en taken Hans van Lith
FunctieLid
Adresgemeente Hellevoetsluis
E-mailadresh.lith@hellevoetsluis.nl

Jan Willem Mijnans

Mijnans
contactgegevens en taken Jan Willem Mijnans
FunctieLid
Adresgemeente Nissewaard
E-mailadresjw.mijnans@nissewaard.nl

Bert van der Meij

van der Meij
contactgegevens en taken Bert van der Meij
FunctieLid
Adresgemeente Westvoorne
E-mailadresbvdmeij@westvoorne.nl

Eric de Bruijn

de Bruijn
contactgegevens en taken Eric de Bruijn
FunctieSecretaris
Adresgemeente Nissewaard
E-mailadrese.debruijn@nissewaard.nl
Top