Gemeente ISVP

Samenwerking Voorne-Putten


Op het eiland Voorne-Putten liggen 4 gemeenten:
Brielle, Hellevoetsluis, Nissewaard en Westvoorne.
Deze gemeenten werken op veel gebieden samen. 

 

Meer over ons ›

Programma Economie

Een sterke economie en goede aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt is essentieel voor de toekomst van de bewoners en bestaande en nieuwe bedrijven op Voorne-Putten.

Programma Groen, Toerisme en Recreatie

Het groene karakter van Voorne-Putten is belangrijk voor een goed woon- en leefklimaat. Belangrijk is ook een sterke sector toerisme en recreatie.

Programma Maatschappelijke zaken

Sociale zaken, onderwijs, jeugd (gezondheidszorg), volksgezondheid, zorg, OGGZ en Wmo zijn onderwerpen die de gemeentegrenzen overstijgen.

Programma Ruimtelijke ordening en Duurzaamheid

Een goede ruimtelijke ordening voorkomt verrommeling op Voorne-Putten. Een duurzaam Voorne-Putten is essentieel in het kader van energieverbruik.

Programma Wonen

Prettig wonen is op Voorne-Putten het uitgangspunt. Dit vraagt afstemming tussen de gemeenten over de hoeveelheid en kwaliteit van de woningen en de woonomgeving.

Top